Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - X uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2021 roku

Protokół nr X/21

z X sesji (uroczystej) Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 19 października 2021 roku

 

Przed sesją odbył się występ młodych artystów: Gabriela Charęza (akordeon), Oskara Gałęskiego (akordeon), Tymoteusza Bartlewskiego (akordeon)

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 19-10-2021 o godz. 15:20, a zakończono o godz. 16:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 27 członków:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Waldemar Bicz
 3. Mariusz Borcz
 4. Michał Cisakowski
 5. Robert Duma
 6. Jacek Hecht
 7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 8. Małgorzata Kanecka
 9. Sławomir Karwowski
 10. Józef Kołt
 11. Grzegorz Kuzak
 12. Adam Łącki
 13. Zbigniew Łopusiewicz
 14. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 15. Piotr Marchewka
 16. Ryszard Niebieszczański
 17. Anita Piszko
 18. Jarosław Przybył
 19. Ewelina Ptak
 20. Paweł Szafran
 21. Krystyna Śliwińska
 22. Joanna Walaszczyk
 23. Borysław Zatoka
 24. Tadeusz Zieliński
 25. Maciej Awiżeń
 26. Tomasz Nowicki
 27. Jolanta Walkiewicz

Listy obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 1 – 2

1. Otwarcie sesji. (14:55:00)

Porządek obrad X (uroczystej) sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przywitanie osób przybyłych na sesję.
 4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego.
 5. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. (15:26:00)

3. Przywitanie osób przybyłych na sesję. (15:26:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Pan Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady X (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. Poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i wprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego. Następnie powitał przybyłych gości, w tym Radnych Powiatu Kłodzkiego oraz laureatów Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego – osób zasłużonych dla powiatu. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 26 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Wprowadzono Sztandar Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich zgromadzonych o zajęcie miejsc.

4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego. (15:26:00)

     Przewodniczący Rady – poinformował, że Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 września 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu jej noszenia. Przytoczył treść § 4 rzeczonej uchwały: „Odznaka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji tego powiatu w kraju i za granicą.”

 

     Odbyła się ceremonia wręczenia Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego. Radny, p. Marek Mazurkiewicz prezentował kolejno zasługi osób odznaczonych. Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz przytaczał kolejno uchwały odnoszące się do odznaczanych osób. Następnie następowało wręczenie odznaczeń oraz aktu nadania przez Starostę Kłodzkiego p. Macieja Awiżenia, Wicestarostę Kłodzkiego, p. Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk oraz członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas IX sesji w dniu 29 września 2021 roku podjęła uchwały  w sprawie:

 • nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Wojciechowi Kołodziejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Piotrowi Pustelnikowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Renacie Wolan – Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego

Przewodniczący Rady – po uroczystości wręczenia odznak, poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego.

5. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (16:31:00)

Przewodniczący Rady – zamknął obrady X (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Cyfrowe nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowały:                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Sporządziła:

Diana Zając                                                                                                  Zbigniew Łopusiewicz

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr X/21 z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2021 roku.pdf (307,22KB)