Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dla garażu nr 31 położonego w Stroniu Śląskim

GN.6840.1.10.2016.GN3                                                                Kłodzko, dn. 12 listopada  2021 r.  

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu: 3 listopada  2021 r., godz. 10.00  
  2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302.
  3. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.
  4. Dane nieruchomości: sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31 o pow. 20,60m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103227/8 wraz z udziałem 249/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb Stronie Śląskie o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą  nr SW1K/00068004/1.
  5. Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0
  7. Cena wywoławcza: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych ).W skład ceny wchodzi wartość udziału 249/10000 w  gruncie w wysokości 3 230,00 zł co stanowi 17% ceny wywoławczej oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31  w wysokości 15 770,00 zł, co stanowi 83% ceny wywoławczej. W cenie uzyskanej w wyniku przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny za lokal niemieszkalny – garaż nr 31 oraz za grunt przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
  8. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:19 190,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł). W skład ceny nabycia wchodzi wartość udziału 249/10000 w gruncie działki nr 559/13 o pow. 0,2789 ha  w obrębie Stronie Śląskie w wysokości  3 262,30 zł  co stanowi 17 % uzyskanej w  wyniku przetargu ceny nabycia oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31 w wysokości 15 927,70 zł co stanowi 83% ceny nabycia.
  9. Nabywca nieruchomości: Pani Grażyna Staniewicz.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres 7 dni.