Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dla garażu nr 40 położonego w Stroniu Śląskim

GN.6840.1.10a.2016.GN3                  Kłodzko, dn. 12 listopada  2021 r.  

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

  1. Data przetargu: 3 listopada 2021 r., godz. 12.00.
  2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302.
  3. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.
  4. Dane nieruchomości: sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 o pow. 15m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103228/8 wraz z udziałem 187/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb Stronie Śląskie  o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą   nr SW1K/00068004/1.
  5. Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0
  7.  Cena wywoławcza: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł). W skład ceny wchodzi wartość udziału 187/10000 w  gruncie w wysokości  2 625,00 zł co stanowi 25% ceny wywoławczej oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40             w wysokości 7 875,00 zł, co stanowi 75% ceny wywoławczej. W cenie uzyskanej   w wyniku przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny za lokal niemieszkalny – garaż nr 40 oraz za grunt przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
  8. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 10 610,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziesięć zł). W  skład  uzyskanej w  drodze przetargu ceny  wchodzi wartość udziału 187/10000  w  działce  gruntu  nr 559/13  w obrębie Stronie Śląskie w wysokości  2 652,50  zł  co stanowi 25 % uzyskanej w  przetargu ceny  oraz wartość lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 w wysokości  7 957,50 zł co stanowi 75% ceny.
  9. Nabywca nieruchomości: Państwo Zofia i Jan Hoszko na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres 7 dni.