Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                Kłodzko, 19 listopada 2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.62.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 listopada 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał: 

a)  w sprawie skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez  Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok*

4. Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej w 2021 roku oraz plany na rok 2022.

 5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy Rady na 2022 rok.

 6. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,

b) przyjęcie protokołu nr 9/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 20 października 2021 roku.

* Projekt budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe] Powiatu Kłodzkiego został zamieszczony Radzie na stronie www.powiatklodzki.rada365.pl - Repozytorium plików-  w dniu 15 listopada 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem

Przewodniczący  Komisji

                        Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl