Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 listopada 2021 roku

OGŁOSZENIE

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2021 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

    odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Porządek obrad XII sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022:
  1. rozpatrzenie uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380)  kategorii drogi powiatowej,
  4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego,
  5. ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego,
  6. określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022,
  7. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów,
  8. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
  9. rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                      

                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz