Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 29 listopada 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                        Kłodzko, 24 listopada 2021 roku

ORG.BR.0012.64.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

      

             Informuję, iż zwołuję w dniu 29 listopada 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał::
  1. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022.,
  2. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej *
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.
 3. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 10/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 października 2021 roku.

* Projekt budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe] Powiatu Kłodzkiego został zamieszczony Radzie na stronie www.powiatklodzki.rada365.pl - Repozytorium plików-  w dniu 15 listopada 2021 roku.

 

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

                                                               

                                                                              Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

             rada@powiat.klodzko.pl