Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 29 listopada 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                     Kłodzko, 25 listopada 2021 roku

ORG.BR.0012.65.2021.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

 

         Informuję, iż zwołuję w dniu 29 listopada 2021 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego , które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

       1. Ustalenie porządku obrad komisji

       2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

3. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej *  

5.Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy, mowie nienawiści i uzależnieniom w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

   6. Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na rok 2022 i propozycje do planu pracy rady na rok 2022.

        7.  Sprawy różne:

          a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

          b) przyjęcie protokołu nr 9/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 25 października 2021 roku.

* Projekt budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe] Powiatu Kłodzkiego został zamieszczony Radzie na stronie www.powiatklodzki.rada365.pl - Repozytorium plików-  w dniu 15 listopada 2021 roku.

 

      Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl