Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 listopada 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie obrony polskich granic i poparcia dla polskich służb (10:37)

Wyniki imienne:

ZA(7):

Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(13):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Robert Duma

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Głosowanie w sprawie:

Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(7):

Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt.

PRZECIW(12):

Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (10:42)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr XII/1) (10:44)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XII/2) (10:46)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/3) (10:47)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Robert Duma, Sławomir Karwowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 29 października 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Gminę Nowa Ruda na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/69/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej (druk nr XII/4) (10:56)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Ewelina Ptak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka.

PRZECIW(1):

Sławomir Karwowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego (druk nr XII/5) (11:09)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego (druk nr XII/6) (11:21)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył

PRZECIW(3):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XII/7) (11:25)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów (druk nr XII/8) (11:27)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr XII/9) (11:32)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Borysław Zatoka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr XII/10) (11:33)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Jacek Hecht, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki.

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu