Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 15 grudnia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 10 grudnia 2021 roku

ORG.BR.0012.71.2021.BR1

Radni, Członkowie 

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 15 grudnia 2021 roku, o godz. 9.00 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia   2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                   

   Z poważaniem

                                Przewodniczący Komisji

                                  Marek Mazurkiewicz