Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 15 grudnia 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 15 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wycofanie z porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego pkt 3c)- projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (druk nr XIII/3) (10:11)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XIII/1), (10:17)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIII/2), (10:18)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Adam Łącki

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu