Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 grudnia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 23 grudnia 2021 roku

ORG.BR.0012.75.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 29 grudnia 2021 roku, o godz. 8.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  4. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.
  1. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. przyjęcie protokołów nr 10/21 z dnia 30 listopada 2021 roku, 11/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku i 12/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                                           Z poważaniem

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                   Marek Mazurkiewicz