Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 grudnia 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 roku, o godz. 10.00

       odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad XIV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022:
  1. wystąpienie Starosty Kłodzkiego,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022,
  4. opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  7. podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  4. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania  wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego,
  7. zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko,
  8. zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego,
  9. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego,
  10. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022,
  11. zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  12. zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  13. skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz