Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 grudnia 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8

Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu nr XII/21 (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu nr XIII/21- sesja nadzwyczajna (10:17) REASUMPCJA

Wyniki imienne:

ZA(26):

Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/1), (11:00)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XIV/2). (11:02)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XIV/3), (11:06)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/4), (11:08)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr XIV/5) (11:09)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Anita Piszko, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (druk nr XIV/6), (11:12)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XIV/7) (11:14)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/8) (11:19)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko (druk nr XIV/9) (11:22)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/10) (11:24)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/11) (11:26)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny o dopisanie do I kwartału planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 roku kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz kontroli w Domu Dziecka w Kłodzku (11:53)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk nr XIV/12) (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/13) (11:57)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/14) (12:03)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jacek Hecht, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie (druk nr XIV/15). (12:28)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(6):

Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu