Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 13 stycznia 2022 roku

ORG.BR.0012.1.2022.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 18 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 9/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu16 listopada 2021 roku.
  3. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.
  4. Przyjęcie protokołu i sprawozdania pokontrolnego z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu16 listopada 2021 roku.
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak