Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                 Kłodzko, 14 stycznia 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.03.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

        Informuję, iż zwołuję w dniu 20 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Bezpieczeństwo na drogach powiatu kłodzkiego.
  4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku.
  5. Sprawy różne:

   a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej ,

   b) przyjęcie protokołów nr 10/21 oraz 11/21 z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i  Infrastruktury  Drogowej   w  dniach 25 listopada oraz 23 grudnia 2021 roku

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                            Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl