Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                                         Kłodzko, 14 stycznia 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.04.2022.BR2

               Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

         Informuję, iż zwołuję w dniu 20 stycznia 2022 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego.

         Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Ustalenie porządku obrad komisji
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Informacja o projektach polsko-czeskich realizowanych w obszarze promocji, kultury i turystyki ze środków europejskich
  4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. przyjęcie protokołów: nr 11/21 oraz 12/21 z posiedzeń Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniach 25 listopada oraz 14 grudnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

                                     Z poważaniem

                                                                                        Przewodniczący Komisji

Adam Łącki

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                   

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                               

Tel. 74 865 75 31

e-mail: