Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2022 rok


Rejestr zarządzeń - 2022 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2022 rok (26,28KB)
 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2022 rok

102) PDFZarządzenie Nr 102/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2023 rok (429,40KB)

101) PDFZarządzenie Nr 101/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych (305,15KB)

100) PDFZarządzenie Nr 100/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2023 (1,91MB)

99) PDFZarządzenie Nr 99/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego "Delta" w Nowej Rudzie (318,62KB)

98) PDFZarządzenie Nr 98/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Kłodzkiego w 2023 r. (302,49KB)

97) PDFZarządzenie Nr 97/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku (283,69KB)

96) PDFZarządzenie Nr 96/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, pieczątek (286,21KB)

95) PDFZarządzenie Nr 95/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (484,61KB)

94) PDFZarządzenie Nr 94/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2023 (766,99KB)

93) PDFZarządzenie Nr 93/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudniania i wynagradzania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej (316,71KB)

92) PDFZarządzenie Nr 92/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad oszczędnego gospodarowania zasobami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (325,60KB)

91) PDFZarządzenie Nr 91/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej uczestników podczas Konkursu pn. "CZYSTE POWIETRZE W POWIECIE KŁODZKIM" (304,29KB)

90) PDFZarządzenie Nr 90/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (379,72KB)

89) PDFZarządzenie Nr 89/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconych umową: z dnia 3 sierpnia 2022 r. Nr CRU/GK/287/2022 (305,55KB)

88) PDFZarządzenie Nr 88/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty – Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (951,39KB)

87) PDFZarządzenie Nr 87/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (400,60KB)

86) PDFZarządzenie Nr 86/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (381,20KB)

85) PDFZarządzenie Nr 85/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej uczniów podczas XIX Edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół średnich Powiatu Kłodzkiego (279,05KB)

84) PDFZarządzenie Nr 84/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty – Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (1 010,01KB)

83) PDFZarządzenie Nr 83/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym (303,90KB)

82) PDFZarządzenie Nr 82/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (819,48KB)

81) PDFZarządzenie Nr 81/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym (1,03MB)

80) PDFZarządzenie Nr 80/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (879,34KB)

79) PDFZarządzenie Nr 79/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (599,69KB)

78) PDFZarządzenie Nr 78/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (314,09KB)

77) PDFZarządzenie Nr 77/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru (314,21KB)

76) PDFZarządzenie Nr 76/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Starosty Kłodzkiego (319,16KB)

75) PDFZarządzenie Nr 75/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego (300,41KB)

74) PDFZarządzenie Nr 74/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconych umową: z dnia 8 lipca 2022 r. Nr CRU/ORG/270/2022 „założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500), wraz z utworzeniem obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami (elementy bazy ewidencji gruntów i budynków) dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 020802_1 Kłodzko – miasto (5 obrębów ewidencyjnych) w systemie teleinformatycznym Comarch-ERGO” (321,86KB)

73) PDFZarządzenie Nr 73/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (627,41KB)

72) PDFZarządzenie Nr 72/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powierzenia zadań polegających na usuwaniu pojazdów z dróg oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego (305,84KB)

71) PDFZarządzenie Nr 71/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023 (314,38KB)

70) PDFZarządzenie Nr 70/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie oceny okresowej kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego (808,23KB)

69) PDFZarządzenie Nr 69/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (1 004,56KB)

68) PDFZarządzenie Nr 68/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconych umową: z dnia 9 sierpnia 2022 r. Nr CRU/ORG/288/2022 „zakup wraz z dostawą oraz montażem mebli biurowych, stanowiących wyposażenie w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K” (309,47KB)

67) PDFZarządzenie Nr 67/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty – Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (1 004,57KB)

66) PDFZarządzenie Nr 66/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (1 000,50KB)

65) PDFZarządzenie Nr 65/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego (299,44KB)

64) PDFZarządzenie Nr 64/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku (307,80KB)

63) PDFZarządzenie Nr 63/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 września 2022 r. w sprawie badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku (427,50KB)

62) PDFZarządzenie Nr 62/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych (295,38KB)

61) PDFZarządzenie Nr 61/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (305,38KB)

60) PDFZarządzenie Nr 60/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030" (188,00KB)

59) PDFZarządzenie Nr 59/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (973,13KB)

58) PDFZarządzenie Nr 58/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (358,53KB)

57) PDFZarządzenie Nr 57/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (357,88KB)

56) PDFZarządzenie Nr 56/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi w Terenowym Punkcie Paszportowym w Kłodzku (283,88KB)

55) PDFZarządzenie Nr 55/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie funkcjonowania systemu łączności radiowej na terenie powiatu kłodzkiego (856,45KB)

54) PDFZarządzenie Nr 54/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych (706,66KB)

53) PDFZarządzenie Nr 53/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej w celu przeprowadzenia kontroli Pomnika Historii - Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju (398,80KB)

52) PDFZarządzenie Nr 52/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi w Terenowym Punkcie Paszportowym w Kłodzku (723,57KB)

51) PDFZarządzenie Nr 51/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w internacie w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju (374,48KB)

50) PDFZarządzenie Nr 50/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (290,28KB)

49) PDFZarządzenie Nr 49/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku (294,23KB)

48) PDFZarządzenie Nr 48/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej w celu przeprowadzenia kontroli Pomnika Historii - Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju (379,87KB)

47) PDFZarządzenie Nr 47/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtu na zakup opału dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (397,39KB)

46) PDFZarządzenie nr 46/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika w Terenowym Punkcie Paszportowym w Kłodzku (741,83KB)

45) PDFZarządzenie nr 45/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi w Terenowym Punkcie Paszportowym w Kłodzku (739,84KB)

44) PDFZarządzenie Nr 44/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych (342,55KB)

43) PDFZarządzenie Nr 43/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (935,72KB)

42) PDFZarządzenie Nr 42/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Starosty Kłodzkiego (319,74KB)

41) PDFZarządzenie Nr 41/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku powiatu przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku (472,04KB)

40) PDFZarządzenie Nr 40/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (373,23KB)

39) PDFZarządzenie Nr 39/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (978,43KB)

38) PDFZarządzenie Nr 38/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (374,88KB)

37) PDFZarządzenie Nr 37/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w internacie w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku (377,75KB)

36) PDFZarządzenie Nr 36/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (687,07KB)

35) PDFZarządzenie Nr 35/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (881,61KB)

34) PDFZarządzenie Nr 34/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 (604,41KB)

33) PDFZarządzenie Nr 33/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (684,57KB)

32) PDFZarządzenie Nr 32/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. zgłoszeń i sprawozdawczości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (683,72KB)

31) PDFZarządzenie Nr 31/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury (683,52KB)

30) PDFZarządzenie Nr 30/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (1,20MB)

29) PDFZarządzenie Nr 29/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (374,18KB)

28) PDFZarządzenie Nr 28/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty (687,68KB)

27) PDFZarządzenie Nr 27/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (968,61KB)

26) PDFZarządzenie Nr 26/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty (226,15KB)

25) PDFZarządzenie Nr 25/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2021 (743,46KB)

24) PDFZarządzenie Nr 24/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (520,42KB)

23) PDFZarządzenie Nr 23/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (419,13KB)

22) PDFZarządzenie Nr 22/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022 – 2025 na terenie Powiatu Kłodzkiego (2,84MB)

21) PDFZarządzenie Nr 21/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku (325,63KB)

20) PDFZarządzenie Nr 20/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (280,01KB)

19) PDFZarządzenie Nr 19/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 09/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami (284,01KB)

18) PDFZarządzenie Nr 18/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023 (231,59KB)

17) PDFZarządzenie Nr 17/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru (230,61KB)

16) PDFZarządzenie Nr 16/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty (464,09KB)

15) PDFZarządzenie Nr 15/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych referat w Nowej Rudzie (464,06KB)

14) PDFZarządzenie Nr 14/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022 (204,33KB) Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

13) PDFZarządzenie Nr 13/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022 (276,18KB)

12) PDFZarządzenie Nr 12/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. dochodów Starostwa i windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym (534,36KB)

11) PDFZarządzenie Nr 11/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (531,49KB)

10) PDFZarządzenie Nr 10/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2022 r. (279,27KB)

9) PDFZarządzenie Nr 9/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych (464,45KB)

8) PDFZarządzenie Nr 8/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020” (330,71KB)

7) PDFZarządzenie Nr 7/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2022 rok (262,04KB)  Plan działalności stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

6) PDFZarządzenie Nr 6/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2022 r. (228,26KB)

5) PDFZarządzenie Nr 5/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2022 r. (232,13KB)

4) PDFZarządzenie Nr 4/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu przygotowania wniosków, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów powiatu kłodzkiego współfinansowanych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych (297,39KB)

3) PDFZarządzenie Nr 3/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pt. „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES” w ramach RPO WD 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna) (303,89KB)

2) PDFZarządzenie Nr 2/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19 (501,33KB)

1) PDFZarządzenie Nr 1/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2022 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego (311,71KB)