Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                    Kłodzko, 10 lutego 2022 roku

ORG.BR.0012.11.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informuję, iż zwołuję w dniu 17 lutego 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2022 roku, złożonej na Starostę Kłodzkiego, Wicestarostę Kłodzkiego oraz członków zespołu kontrolnego.
  3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
  4. Sprawy różne:
  1. przyjęcie protokołów nr 1/22 z posiedzenia w dniu 19.01.2022 roku oraz 2/22 z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

        Przewodnicząca Komisji

                  Anita Piszko