Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 lutego 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 22 lutego 2022 roku

ORG.BR.0012.10.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 lutego 2022 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
    1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
  3. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w 2022 roku oraz podsumowanie finansowania za 2021 rok.
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. przyjęcie protokołu nr 1/22 z posiedzenia komisji w dniu 26 stycznia 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

              Przewodniczący Komisji

                                           Marek Mazurkiewicz