Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                                    Kłodzko, 25 lutego 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.17.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

                Informuję, iż zwołuję w dniu 28 lutego 2022 roku, w przerwie obrad II sesji RPK posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie przekazania Gminie Lądek Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej bez numeru, ul. Ogrodowej w Lądku Zdroju na długości 550 m, km 0+340 do 0+890.

 

                Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

 

Z poważaniem

 Przewodniczący Komisji

                             Waldemar Bicz

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl