Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zaproszenie do składania ofert

GN.6824.1.1.2021.GN2                                                                     Kłodzko, 25 lutego 2022 r.

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, poł. w miejscowości Mostowice, gmina Bystrzyca Kłodzka, ozn. ewidencyjnie w obrębie 0013, Mostowice jako dz. nr 102/1, AM-1 o powierzchni 4,54 ha, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie uregulowania stanu prawnego istniejącego przebiegu koryta potoku Dzika Orlica graniczącego z działką nr 102/1, tj.:

  1. Przygotowanie dokumentacji zgodnie z art. 220 Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j.) tj. projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera:

 

  1. opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu,

 

  1. odpowiednią:
  • zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000,
  • mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, a w przypadku jej braku - inne dostępne materiały,

 

  • z wykazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii.

 

Powyższe prace mają na celu uregulowanie działki nr 102/1, na której fragmentarycznie występuje koryto potoku Dzika Orlica.

Termin wykonania prac – 150 dni od daty podpisania umowy.

Ofertę zawierającą cenę brutto wykonania zleconych prac należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2022 roku, do godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 lub wysłać na adres e-mail j.bieruta@powiat.klodzko.pl

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Justyna Bieruta, tel. 74 865 75 20