Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie  przekazania Gminie Lądek Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej bez numeru ul. Ogrodowej w Lądku Zdroju na długości 550 m, km 0+340 do 0+890 (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Jacek Hecht

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr II/1) (10:17)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/2) (10:19)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia pisma z dnia 31 grudnia 2021 roku z uwagi na brak znamion skargi z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (druk nr II/3), (10:21)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr II/4), (11:35)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Robert Duma, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(6):

Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2022 roku na Wicestarostę Kłodzkiego (druk nr II/5). (11:37)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak.

 

PRZECIW(6):

Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Borysław Zatoka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Waldemar Bicz.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Lądek Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej bez numeru ul. Ogrodowej w Lądku Zdroju na długości 550 m, km 0+340 do 0+890 (druk nr II/6). (11:59)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu