Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                                           Kłodzko, 18 marca 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.20.2022.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

          Informuję, iż zwołuję w dniu 24 marca 2022 roku, o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Stan zaawansowania prac nad programowaniem i wdrożeniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POW) w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.
  4. Stopień zaawansowania i metodologia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030.
  5. Podsumowanie powiatowego konkursu za 2021 rok „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach Programu Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego.
  6. Promocja Ziemi Kłodzkiej poprzez produkty regionalne i inicjatywy społeczne.
  7. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. przyjęcie protokołu nr 2/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                      Adam Łącki

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                   

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                

Tel. 74 865 75 31

e-mail: