Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                           Kłodzko, 23 marca 2022 roku

ORG.BR.0012.21.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

         Informuję, iż zwołuję w dniu 28 marca 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r.
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022,
  3. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego ZOZ w Kłodzku.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2025 za rok 2021 - zaopiniowanie projektu uchwały.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie kłodzkim (w tym stan sanitarny basenów i akwenów używanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego).
 5. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 2/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 lutego 2022 roku.

 

    Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: