Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 marca 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 24 marca 2022 roku

ORG.BR.0012.18.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 30 marca 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Posiedzenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala nr 102.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r.
 3. Informacja na temat sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 2020- 2021 (aktualizacje opłat, dochody z przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności).
 5. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
 2. przyjęcie protokołu nr 2/22 z posiedzenia komisji w dniu 28 lutego 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

                Przewodniczący Komisji

                                              Marek Mazurkiewicz