Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Czterdziesta Dziewiąta Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich”.

W dniu 28.03.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, na realizację zadania publicznego pn.”Czterdziesta Dziewiąta Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych starostwa oraz na  stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy i dotacje w trybie 19a.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP na adres mailowy lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko do dnia 06.04.2022 r. włącznie.

 

W załączeniu:

Oferta PDFOferta.pdf (368,63KB)