Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku

OGŁOSZENIE

         Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

      zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku, o godz. 08.30

                        odbędzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad IV sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IV/1),

     b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/2),

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz