Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                       Kłodzko, 11.04.2022 roku

ORG.BR.0012.30.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 14 kwietnia 2022 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
    1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528).

                                                       Z poważaniem

           Przewodniczący Komisji

                                                                                                                    Marek Mazurkiewicz