Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                           Kłodzko, 20 kwietnia 2022 roku

ORG.BR.0012.26.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie obrad porządku komisji
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3.  Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
  4. Ocena za 2021 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025.
  5. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej) w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023.
  6. Sprawy różne:
    1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
    2. przyjęcie protokołu: nr 3/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 28 marca 2022 roku.

           Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: