Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 27 kwietnia 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                       Kłodzko, 21.04.2022 roku

ORG.BR.0012.27.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 27 kwietnia 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
 3. Monitorowanie sytuacji finansowej "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.
 4. Informacja za 2021 rok o realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.
 5. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. przyjęcie protokołu nr 3/22 z posiedzenia komisji w dniu 30 marca 2022 roku oraz 4/22 z posiedzenia komisji w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528).

 

                                                       Z poważaniem

              Przewodniczący Komisji

                                             Marek Mazurkiewicz