Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępny urząd

Zasady zapewnienia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności: cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej określa Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku


MP4Informacja o działalności urzędu w polskim języku migowym (PJM): (73,16MB)

 

DOCXInformacja o działalności urzędu - tekst odczytywalny maszynowo (22,84KB)

DOCXInformacja o działalności urzędu - tekst łatwy do czytania (ETR) (683,71KB)
 

 


Powiat Kłodzki realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Wartość grantu: 71 507,80 PLN