Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 kwietnia 2022 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV - nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok (druk nr V/1) (10:34)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr V/2) (10:35)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Robert Duma, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (V/3) (10:37)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr V/4) (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jarosław Przybył

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  V/5) (10:40)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Michał Cisakowski, Jacek Hecht

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny o zakończenie dyskusji procesu przygotowania projektu uchwały dot. oddziałów przygotowania wojskowego (10:57)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka

PRZECIW(6):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Paweł Szafran

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu