Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                            Kłodzko, 4 maja 2022 roku

ORG.BR.0012.35.2022.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 11 maja 2022 roku, o godz. 9.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad komisji Rady Powiatu (sala nr 302), w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 4/22 z posiedzenia komisji w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
  3. Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok- rozpatrzenie:
  1. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz z opinią z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegłego rewidenta,
  2.  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  3. informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego.
  1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok- sformułowanie opinii na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
  2. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.
  3. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w powiatowych domach pomocy społecznej oraz sformułowanie ewentualnych wniosków w tym zakresie.
  4. Sprawy różne:

a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

Z poważaniem

 

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak