Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                                           Kłodzko, 20 maja 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.32.2022.BR2

             Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

              Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 26 maja 2022 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Aktualności dotyczące rolnictwa Ziemi Kłodzkiej przedstawione przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku.
  4. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania*
  5. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za  rok 2021*
  6. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2021 rok.
  7. Koncepcja powiatowych obchodów Światowego Dnia  Turystyki.
  8. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

* Materiały dotyczące punktu 4 i 5 zostały kompleksowo zamieszczone w ramach VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19.05.2022 roku oraz na repozytorium plików.

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528.).

 

 

                                           Z poważaniem

                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

`                                                                                                                                               Adam Łącki

    Sprawę prowadzi:                                                                                                               

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31                                                                                 

e-mail:                                                                                

            rada@powiat.klodzko.pl