Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                                 Kłodzko, 20 maja 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.31.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

      Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 26 maja 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego.
  1. Eksploatacja dróg powiatowych w związku z działalnością Lasów Państwowych i innych podmiotów przewożących towary masowe - współpraca w zakresie inwestycji na drogach powiatowych.
  2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania*
  3. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2021*
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,
  2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

       * Materiały dotyczące punktu 4 i 5 zostały zamieszczone w ramach VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19.05.2022 roku oraz na repozytorium plików.

         Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

Z poważaniem

 Wiceprzewodniczący Komisji

                     Tadeusz Zieliński

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl