Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                                   Kłodzko, 24 maja 2022 roku
ORG.BR.0012.37.2022.BR1

Radni,
Członkowie
Komisji Budżetu i Finansów

        Informuję, iż zwołuję w dniu 27 maja 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:
1.  Ustalenie porządku obrad komisji.
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
   a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
   b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
   c) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego,
   d )przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023 rok.
3.  Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
4.  Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2021.
5.  Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, domów pomocy społecznej, placówek- opiekuńczo- wychowawczych oraz innych zadań realizowanych przez PCPR, prowadzonych przez Powiat Kłodzki.
6.  Sprawy różne:
    a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
    b) przyjęcie protokołu nr 5/22 z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2022 roku.


Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528).
                                                      

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

Marek Mazurkiewicz