Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 maja 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku. (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Paweł Szafran

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr VI/1). (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki

PRZECIW(4):

Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Waldemar Bicz, Józef Kołt

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk  nr  VI/2) (11:15)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Paweł Szafran, Robert Duma, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak

PRZECIW(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Tomasz Nowicki, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok (druk nr VI/3) (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka

PRZECIW(4):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Tomasz Nowicki, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/4), (11:38)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Adam Łącki, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Borysław Zatoka

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  VI/5), (11:39)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Jacek Hecht

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2023 (druk nr VI/6) (11:40)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Robert Duma, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Lądek- Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum (druk nr VI/7) (11:41)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Adam Łącki, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego (druk  nr  VI/8) (11:43)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Robert Duma, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9) (11:49)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Anita Piszko, Józef Kołt, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w roku 2021 i 2022 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr VI/10) (11:50)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 kwietnia 2022 roku na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku (druk nr VI/11) (11:59)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(6):

Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Robert Duma, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Piotr Marchewka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

                   Biuro Rady Powiatu