Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku

Protokół nr V/22

z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 kwietnia 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 27-04-2022 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:01:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Hecht
 2. Borysław Zatoka

Nastąpiła zmiana quorum (10:11:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 27

Do sesji dołączyli radni:

Józef Kołt

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady V sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 27 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:28:00)

       Odbyło się uroczyste wręczenie Aktu Nadania Obywatelstwa Polskiego nowej obywatelce RP pani Marzenie Zoriy z Ukrainy. Obywatelstwo polskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wręczenia Aktu Nadania Obywatelstwa Polskiego dokonał Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki wraz ze Zbigniewem Łopusiewiczem - Przewodniczącym RPK złożyli gratulacje i powitali panią Marzenę jako nową mieszkankę Powiatu Kłodzkiego, życząc wszystkiego najlepszego, przede wszystkim niegasnącej motywacji i ambicji do realizacji celów sportowych i osobistych w naszym kraju. Nową obywatelką RP a zarazem mieszkanką i waleczną zawodniczkę Powiatu Kłodzkiego jest Marzena Zoriy.  Jest sportowcem z Dusznik-Zdroju, trenuje biathlon od 11 roku życia. Jako bardzo młoda osoba osiągnęła Mistrzostwo Ukrainy w biathlonie. W Polsce jest od 2017 roku, tutaj mieszka i trenuje.

Porządek obrad V sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z III i IV- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2021 rok:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok (druk nr V/1).
 5. Ocena za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr V/2).
 6. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023:
  • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr V/3).
 7. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr V/4 ),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/5).
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w I kwartale 2022 roku.
 10. Interpelacje i pytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołów z III i IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:29:00)

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Józef Kołt, Maciej Awiżeń

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z III sesji został przyjęty.

Przyjęcie protokołu z IV - nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV - nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z IV – nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

4. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2021 rok: (10:32:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok (druk nr V/1) (10:32:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok (druk nr V/1) (10:34)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/30/2022 - załącznik nr 3

5. Ocena za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025: (10:34:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr V/2) (10:34:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr V/2) (10:35)

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Robert Duma, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/31/2022 - załącznik nr 4

6. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023: (10:35:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (V/3) (10:35:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (V/3) (10:37)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/32/2022 - załącznik nr 5

7. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego. (10:37:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:38:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr V/4) (10:38:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr V/4) (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jarosław Przybył

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/33/2022 - załącznik nr 6

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/5) (10:39:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  V/5) (10:40)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Michał Cisakowski, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/34/2022 - załącznik nr 7

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w I kwartale 2022 roku. (10:41:00)

Nikt nie zabrał głosu.

10. Interpelacje i pytania radnych. (10:42:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Borysław Zatoka, Radna,p. Krystyna Śliwińska, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Michał Cisakowski.

                Odpowiedzi udzielił: Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzsypczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Zgłoszono wniosek formalny o zakończenie dyskusji procesu przygotowania projektu uchwały dot. oddziałów przygotowania wojskowego

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny o zakończenie dyskusji procesu przygotowania projektu uchwały dot. oddziałów przygotowania wojskowego (10:57)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka

PRZECIW(6):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Paweł Szafran

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Nowicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady poinformował, że 17 radnych głosowało za, 6 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek o zakończenie dyskusji w tym zakresie został przyjęty.

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (10:58:00)

        Głos zabrali:  Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Jacek Hecht.

12. Sprawy różne. (11:15:00)

        Głos w sprawach różnych zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Tadeusz Zieliński, Radny, p. Słaswomir Karwowski, Radny, p. Jacek Hecht, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

         Przewodniczący Rady poinformował radnych o terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa z końcem kwietnia br.

13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:14:00)

        Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 8.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 9.

    

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego      

  Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja z PDF:

PDFProtokół nr V/22 z V sesji RPK w dniu 27 kwietnia 2022 roku.pdf (548,18KB)