Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadmienie o posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 2 czerwca 2022 roku

ORG.BR.0012.38.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

Informuję, iż zwołuję w dniu 6 czerwca 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad komisji Rady Powiatu (sala nr 302), w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 5/22 z posiedzenia komisji w dniu 11 maja 2022 roku.
  3. Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2021 roku.
  4. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2021 rok.
  5. Zapoznanie się z wynikami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku.
  6. Sprawy różne:
  1. informacja na temat realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2022 roku oraz stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego zawartego w uchwale z dnia 30 marca 2022 roku nr III/26/2022 dot. kontroli szkół prowadzonych przez powiat kłodzki w zakresie przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
  2. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak