Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski - 2023 rok

 

 

PDFBO 2023 - zrealizowane projekty.pdf (3,02MB)
 


 

PDFUchwała -wyniki głosowania oraz lista zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023.pdf (391,04KB)
 


PDFLISTA PROPOZYCJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO NA 2023 ROK, KTÓRE DECYZJĄ ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW (747,39KB)


W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2023 wynosi 165 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego zostały zawarte w Uchwale Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (uchwała załączona poniżej).

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI *

Lp.

Opis czynności

Termin

1

Kampania informacyjno - promocyjna.           

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2023 r., w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2023 r.

od 15 czerwca 2022 r.

do 30 czerwca 2022 r.

2

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2023 rok w ramach budżetu obywatelskiego

od 1 lipca 2022 r.
do 9 września 2022 r.

3

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny

do 7 października 2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

do 7 października 2022 r.

5

Składanie odwołań od wyników weryfikacji 
o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego

do 14 października 2022 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które zostaną poddane pod głosowanie

do 28 października 2022 r.

7

Głosowanie nad propozycjami zadań

od 31 października 2022 r.

do 2 grudnia 2022 r.

8

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych

do 23 grudnia 2022 r.

9

Ogłoszenie wyników konsultacji

do 23 grudnia 2022 r.

10

Realizacja projektów

od 1 lutego 2023 r.

do 15 grudnia 2023 r.

*Harmonogram konsultacji zmieniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 28.09.2022 r.

 

Zasady i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego

PDFUchwała Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (316,29KB)

 

Uchwały ZPK dot. Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2023

  1. PDFUchwała VI/40/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (287,07KB)
  2. PDFUchwała 115/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (997,52KB)
  3. PDFUchwała ZPK w sprawie zmiany harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (464,17KB)

Załączniki

  1. DOCXFormularz zgłoszenia zadania w ramach BO (20,69KB)
  2. DOCXLista osób popierających zadanie zgłoszone do BO (21,46KB)

 

Weryfikacja zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2023

DOCXWyniki weryfikacji listy zadań zgłoszonych w ramach BO przeprowadzonej przez Zespół Weryfikacyjny (58,26KB)

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego (100,18KB)