Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                      Kłodzko, 17 czerwca 2022 roku

ORG.BR.0012.41.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

          Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie obrad porządku komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

    a)  w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki

3. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku - zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021 roku

4. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

b) przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 maja 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: