Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku

 OGŁOSZENIE

     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

                        odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Porządek obrad VII sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja dotycząca trwających prac nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, realizowanego w ramach projektu: „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku”.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:
  1. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021.
 6. Monitoring Strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz