Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - dz. nr 4/5, nr 4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna, Bystrzyca Kłodzka

GN.6840.2.1.2019.GN6                                                                                     Kłodzko, 29.06.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data przetargu: 21.06.2022r.  

 

2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna, pokój 1.1

 

3. Rodzaj przetargu: III przetarg ustny nieograniczony

 

4. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej,  oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne i pastwiska trwałe (RIVa, PsIV) oraz dz. nr 4/9, AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna  o powierzchni 0,2608 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe i grunty orne (PsIV, RIVa), wpisana do księgi wieczystej nr SW1K/00062119/8.

 

5. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w III przetargu: 0

 

6. Liczba osób niedopuszczonych do III przetargu: 0

 

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto)

 

8. Nabywca nieruchomości: III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak