Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku rokowań - dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda, ul. Obozowa

GN.6840.2.3.2019.GN6

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU ROKOWAŃ

 

  1. Data i miejsce rokowań:

Dnia 22.06.2022r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K przeprowadzono rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m².

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem rokowań była nieruchomość położona w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m², sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi). Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.

 

Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 98/33, będącej przedmiotem rokowań ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 98/34, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 21 000,00 zł + 23% pod. VAT, tj. 25 830,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego.   

 

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach:

- osoby dopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach - 1

- osoby niedopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach -0

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej oferty: 

 

- cena wywoławcza nieruchomości - 127 200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych)

- cena przyjęta w rokowaniach – 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

- informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – złożono 1 ofertę

 

  1. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  

małżonkowie Daniel i Marta Leśniak,  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pn. BEDAX Poligrafia Reklama Daniel Leśniak.

 

 

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

Sporządziła: Ilona Siudak