Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku I przetargu nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2I, dz. nr 108/1

GN.6840.1.12.2016.GN3                           Kłodzko, dn. 15  lipca 2022 r.  

 

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU I PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu: 5 lipca 2022 r.  
  2. Miejsce przetargu: budynek Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K,  pokój nr 1.1.
  3. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.
  4. Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana poł. w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, ozn. geodez. jako działka nr 108/1 (AM – 3) obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha,  dla której  Sąd Rejonowy  w Kłodzku, V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00099020/5.
  5. Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 0
  6. Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0
  7. Cena wywoławcza: 320 300,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta zł).
  8.  Nabywca nieruchomości: brak oferenta w dniu przetargu tj. 5 lipca 2022 r. 

Niniejsza informacja zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K oraz opublikowana na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl na okres 7 dni.