Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 08 sierpnia 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                                                  Kłodzko, 3 sierpnia 2022 roku

ORG.BR.0012.50.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

       Informuję, iż zwołuję w dniu 8 sierpnia 2022 roku, o godz. 9.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

           a)zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,

           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2022.1526.).

 

                                                            Z poważaniem

                   Przewodniczący Komisji

                                                Marek Mazurkiewicz

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

             rada@powiat.klodzko.pl