Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                  Kłodzko, 19 sierpnia 2022 roku

ORG.BR.0012.45.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

                  Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godz. 09.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

          a) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie, nadania Statutu.

      3.Organizacja opieki długoterminowej w powiecie kłodzkim.

  1. Sprawy różne:

           a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

           b) przyjęcie protokołu: nr 6/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 czerwca 2022 roku.

  1. Wizytowanie i ocena funkcjonowania domów pomocy społecznej – wyjazd do DPS Ścinawka Średnia.

           Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                          Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: