Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                          Kłodzko, 19 sierpnia 2022 roku

ORG.BR.0012.46.2022.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

        1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

        2.  Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

          a) w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki

     3.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty

4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, w tym:

         a) ocena stanu technicznego budynków,

         b) remonty i inwestycje przeprowadzone w okresie 01.01.2022 - 31.08.2022

        5.  Sprawy różne:

         a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

         b) przyjęcie protokołu nr 6/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 czerwca 2022 roku.

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                        Jarosław Przybył

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl