Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku

  OGŁOSZENIE

    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

     odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Porządek obrad IX sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia                       tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego             wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki,
  4. utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie, nadania Statutu,
  5. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2022 roku.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz