Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 sierpnia 2022 roku

                                                                                          

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku. (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 8 sierpnia 2022 roku. (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (10:41)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Krystyna Śliwińska.

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (10:43)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (10:45)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Robert Duma, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie, nadania Statutu (10:46)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 (druk nr IX/5) (10:53)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

 

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu